Get Adobe Flash player

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
O LAUR NAJLEPSZEGO RECYTATORA ROKU SZKOLNEGO 2011

Organizator: Przedszkole Nr 36 w Gdyni
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM

pn "ZIMOWO I ŚWIĄTECZNIE"

Termin konkursu: 16 grudnia 2011 roku o godzinie 9:30

 

 

CELE KONKURSU:

 1. Upowszechnianie poezji o tematyce zimowej i świątecznej.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych:
  I - dzieci 3-4 letnie
  II - dzieci 5-6 letnie
 2. Każde przedszkole może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.
 3. Każdy uczestnik może zaprezentować dwa utwory: jeden o tematyce zimowej, drugi o tematyce świątecznej.
 4. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie w terminie do dnia: 14.12.2011r.
 6. Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 7. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:
  - dobór repertuaru,
  - interpretację,
  - kulturę słowa,
  - ogólny wyraz artystyczny.
 8. Powołane przez organizatora jury przyzna nagrody i wyróżnienia

Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem tel/fax : 58 620 51 55
lub listownie na adres:
Przedszkole Nr 36
81-245 Gdynia
ul. Okrzei 16

Zapraszamy